ponedeljek, 21. november 2016                     2017 MARAVEE MIND

                    skrb / la cura / care

  Loža/Loggia Gallery, Koper, SLO

26.1. 2018 - 1.4.2018

 selected group exhibition  of 4  Slovenian artists


this exhibition is the last in a row of exhibitions of Maravee art festival that joints all aspects of art . This festival was established by Italian journalist and art historian Sabrina Zannier and this year the exhibition was dedicated to the Catalan film director Bigas Luna by celebrating mother nature and care for it. With that in mind,I made my newest felt sculpture which I named Maravee!

http://www.obalne-galerije.si/index.php/si/article/773/1 

http://www.progettomaravee.com


MARAVEE
2018
ročno izdelana polst /  handmade felt
230 x 70 x 70 cm

 
                               detajli /details


              moja  celostna postavitev / total view  of my room            ZATEČENO STANJE...RECENT SITUATION... FUCK ART - SURVIVE (GOLDEN FINGER),  2017
   terracotta, hight 25 cm


trenutno moj najljubši filček.... 
 my favourite felt piece at the moment....
                VSI CVETOVI BODOČNOSTI, SO V SEMENU SEDANJOSTI

THE FLOWER IS ALWAYS IN THE ALMOND
 2016

polst, konjska brzda / felt , horse bite
 vsaka polovica polstenega dela / each felted part 18 x 12 x 5 cm ,  max. raztegnena dolžina 63 cm /  full stretched 63 cm in length


    MELANGE EXPANDED

transformacija resničnosti /transformation of Reality

 

      Kazemate, Ljubljanski grad

      Kazemate Ljubljana Castle

       5.10.-4.12.2016


http://www.ljubljanskigrad.si/en/events/year-2016/october/melange-expanded-transformation-of-reality/

http://www.ljubljanskigrad.si/sl/dogodki/2016/oktober/melange-expanded-transformacija-resnicnosti/


AUSTRALIAN DREAM - III. version
 5.10.2016
beli in rjavi sladkor na ogledalu /white and brown sugar on  mirror
200 x 200 cm


20 ur trdega dela....  /  20 hours of  hard work ....
v prostoru...in space....  
hop, hop , hop....
rastlinski in živalski motivi - detajli / floral and animal motives-details

WHITE FELLA  - BLACK FELLA 
2009
ročno izdelana polst, rdeča nit / hand made felt, red thread
 approx.200 x 210 cm
pogled na instalacijo v Kazematah / Kazemate installation view
MELANGE EXPANDED 

transformacija resničnosti / transformation der Wirklichkeit / Transformation of Reality

 

Anker Brotfabrik

 Dunaj/Wien/Wienna

8.6.- 23.7.2016

http://www.melange.network/ausstellungen/wi16.php

 

AUSTRALIAN DREAM - II version

8.6.2016 

 cca 18ur dela / approx 18 hours of work

beli in rjavi sladkor na ogledalu /white and brown sugar on mirror

200 x 200 cm

 
pogled v prostoru / spacial viewkoala in kenguru / koala and kangaroo


evkaliptovi plodovi / Eucalyptus pods


banksije / Banksias


WHITE FELLA - BLACK FELLA
2009
ročno izdelana polst, rdeča nit / hand made felt, red thread
200 x 210 cm
pogled na instalacijo v Anker Brofabrik razstavišču /installation view in Anker Brotafbrik exhibiting space


 

 

 


nedelja, 20. november 2016

       BITJA V NOVEJŠEM SLOVENSKEM KIPARSTVU 

     CREATURES IN RECENT SLOVENIAN SCULPTURE

     (skupinska razstava /group exhibition)

 


Umetnostna galerija Maribor /Maribor Art Gallery

  marec - maj 2016 / March - May 2016

   Galerija lojzeta Spacala Štanjel / Lojze Spacal Gallery Štanjel

  junij - november 2016 / June - November 2016

Gorenjskai Mmuzej, Galerija Prešernovih nagrajencev za lik.umet.KR  

       Gorenjska Museum, Prešeren Award Winner's Gallery Kranj

     Januar - marec 2017 / January - March 2017

 

"Bitja" torej avtorjem odpirajo interpretacije, ki jih je v primeru na resničnost vezanih upodobitev težje doseči, zato ne preseneča,da je velika večina umetnikov svoje modele od resničnosti tako ali drugače ločila.Še eno od poti,ki so jih pri tem ubrali,kažejo pravljično očarljive Bube, kresnice in vsa ta čudovita bitja Sabe Skaberne (1997-2015).Postavitev poudarja zadnji del naslova:bitja( ki na prvi pogled marsikdaj učinkujejo antropomorfno, a niso niti ljudje niti žuželke)letajo nad pokrajno otokov/podstavkov, ki pa jih v ničemer ne omejujejo: bistvena je predvsem dimanika celotne skupine, njeno nenehno, nepojasnljivo gibanje.

 

....Another path taken can be seen in the charming,fairy tale Pupae, Glowworms and all these Wonderful Beings by Saba Skaberne(1997-2015).The layout stresses the final part of the title:Beings(which at first sight often look antropomorphic, but are neither humans nor insects)are flying above a landscape of isles/pedestals, which do not restrict them in any way: what is essential is the dynamics of the entire group,its endless, inexplicable motion. 

iz besedila v katalogu, dr. Leva Menašeja / from the text in the catalogue by Dr. Lev Menaše 

 

Bube,kresince in vsa ta čudovita bitja  / Pupae, Glowworms and all these Wonderful Beings

1997-2015

patinirana  in barvana žgana glina,metalne palice /  painted and patinated terracotta, metall rods

 
      

 


     

četrtek, 17. november 2016

  

TELO, KI MISLI / BODY, THAT THINKS
2015

  razstava članic unikatne sekcije DOS

  Slovenian Designers association(DOS)

      members'exhibition  

     galerija spomeniškovarstvenega centra,Ljubljana

                       Culture Heritage Conservation Centre
                         Exhibition Space, Ljubljana, SLO  SLOVENIJA, BLEDA MATI / SLOVENIJA, PALE MOTHER 
2015 
 polst, les, nit / felt, wood, thread 
           55 x 158 x 25 cm          

       POGLEDI NA SLOVENSKO KIPARSTVO 1957 - 2015
 VIEW ON SLOVENIAN SCULPTURE 1957 - 2105

    17.12.2015 - 30.1.2016  GALERIJA VELENJE / VELENJE / SLO


      12. 2.2016 - 27.3.2016 MESTNA GALERIJA PIRAN /PIRAN 

                MUNICIPAL GALLERY / PIRAN /SLO              po izboru slovenskih likovnih kritikov

          after the choice of the slovenian art critics

         prostorska postavitev KRVAVEČA SRCA

        BLEEDING HEART PIGEONS installattion 
  

Nekoč sem sanjala  o belih  golobicah s krvavečimi srci in takrat si nisem predstavljala, da taki golobi v resnici obstajajo. Na te sanje sem kmalu pozabila, a bila sem nemalo v šoku,  ko sem jih  zagledala v živalskem vrtu v Perthu v Zahodni Avstraliji. Moje sanje so tako postale resničnost!!

Ti golobi so predstavniki  ogrožene endemične vrste golobov, ki živijo na tleh in živijo le na Filipinskih otokih Luzon, Negro, Mindanao in Polillo. Moj »model« je postala  vrsta Luzon Puñalada  ali Gallicolumba Luzonica z otoka Luzon, zaradi njihovega   najbolj izraženega »krvavega madeža« na prsih, ki je pritegnil največ mojega zanimanja.

Čustvi trpljenja in žalosti sta neobhodno prisotna v življenju skoraj vsakega človeka. Kako se le –ti manifestirata, kako intenzivni sta lahko in kako dolgo lahko trajata, da se ju še lahko imenuje »normalna«? kaj jih sploh determinira?

Za mene so golobi s krvavečimi prsmi (srci) »živ dokaz« za  tako (človeško) trpljenje.  Njihova namišljena, pa vendar  vidna rana je vedno sveža in nezaceljena, njihovo imaginarno trpljenje in bolečina pa nikoli ne prenehata. Trpljenje lahko izvira od zunaj, lahko pa izhaja iz notranjosti in se kaže (tudi) kot stanje brezmočnosti. Lahko postane oblika samo-trpinčenja in privede do  destruktivnih  posledic itd.

 Kot nasprotje ranam teh ptic, ki so evidentno neboleče( imajo jih le kot okras !) pa so človeške rane lahko sicer nevidne- a zelo boleče. Težko  jih je zaceliti  in jih, globoko zakopane v naših srcih, skrbno varujemo pred drugimi.

V mnogih zahodnih kulturah golob/golobica tradicionalno predstavlja mir, čistost , upanje, sublimnost …. Kot daritvene živali so jih uporabljali   npr. pri rojstvu otroka kot simbol čistosti/očiščevanja…kot »duša s krili » pa se pojavlja pri starih Egipčanih …
Njihovo število 28 (v tej postavitvi ) se nanaša na lunin pa tudi na ženski reproduktivni cikel. Vsak  golob je opremljen z listkom, ki predstavlja en dan. postavitev v Velenju /installation in Velenje

           postavtitev v Piranski mestni galeriji                       Bleeding heart pigeons insallation in Municipal gallery Piran

četrtek, 10. november 2016


 


RAZTEZANJE KIPARSKIH STRUKTUR

EXPANDING SCULPTURAL STRUCTURES

Mestna galerija Ljubljana 

 Ljubljana Municipal Gallery 

2014

Saba Skaberne (1962) pri svojih kiparskih delih, v zadnjem času, kot material uporablja predvsem polst/ filc, ki se sicer manj uporablja v kiparstvu. Njegova obdelava zahteva potrpežljivost, saj je oblikovanje tega materiala, s katerim želimo doseči določeno strukturo in podobo, izredno  zahteven in dolgotrajen proces. Skozi različne postopke se postopno oblikujejo vsi pomembni segmenti strukturnih in oblikovnih nivojev končne podobe kipov.  Na razstavi umetnica prikazuje serijo del z naslovom Jedrnato (2010–2014), v kateri se posveča predvsem problemu jeder kot nosilcev in izhodišč za podobe oziroma strukture, umeščene in razpotegnjene skozi različne kiparske elemente. Umetnica jedra razvija načrtovano, saj na simbolni ravni prav ta družijo energijo, moč podobe in izhodišče pripovedi. Za poglede jih odpre z razrezi, pri čemer se razpirajo plasti, ki nakazujejo tako načine dela in memoriziranje različnih plasti kot pripovedne nivoje, ki so pomembni z vidika vsebinske razlage. Ti nivoji so največkrat povezani z osebnimi življenjskimi izkušnjami, napolnjenimi s konotacijami na preteklost in slutnjami za prihodnost. Vsebinski del skulptur je pojasnjen z natančnimi naslovi ali z vbodenimi, v volno vpetimi izbranimi besedami, ki so v nekaterih primerih konkretne, v nekaterih pa celo absurdne, asociativne igre. Načrtno ustvarjanje vzorcev je najpogostejše znotraj krožnic, ki so razporejene različno koncentrično ali tako, da pride do večplastnega povezovanja (velikokrat gre za majhne razlike v teksturi, celo mikrokombinacije). Kipi so razprti, razcepljeni, razrezani, razpotegnjeni, razdeljeni, dopolnjeni z drugimi elementi (kovinskimi) ali celo monumentalno sestavljeni v obsežne kompaktne ali bipolarne forme, različno razporejene glede na razstavni prostor. Manjše spremembe teksture, kompozicije ali sistema struktur lahko zelo spremenijo končni izid; avtorica dela na primer spremembe v pritiskanju, stopnji sile, spremembe vpadnega kota ali potez in celo spremembe v minimalizmu uporabljenih materialov ter nekaterih formalnih izpeljav, torej spremembe pri tehničnem procesu, kjer se stikata avtoričin dotik in snovnost ali materialnost skulpture. Njena dela v tem toplem in tipljivem materialu se povezujejo v idejno in strukturno obsežen sistem izpeljav oziroma mreženj, pri čemer postanejo opazni različni ritmi, koti in fragmenti, ki so med seboj raznoliko prepleteni. Prav v postavitvi v prostoru se kombinatorna igra zgoščene volnene materije vizualno raztegne in se razvija v potrpežljivo kompleksnost postopkov dela in navezav na reminiscence osebne izpovedi ter v kritičen odnos do širše družbe. Zdi se, da so ta dela napolnjena z umetnostjo bivanja in sobivanja ter da so približana kritičnemu pogledu na medčloveške in družbene odnose. V določenih segmentih so stopnjevana do bolečine, predvsem pa so osebna prevetritev ter občutljivo prevpraševanje.
Saba Skaberne tako razvija dokaj neobičajen osebnoizpoveden kiparski jezik .

Besedilo:dr. Sarival Sosič

vse fotografije /all photos by: Janez Marolt
 
   
 LOG #1 
2014
ročno izdelana polst / handmade felt
cca 200 x 200cm / approx. 200 x 200 cm                                  LOG #2
                                 2014
                   ročno izdelana polst / hand made felt
                           cca 20 x 35 x 80 cm
           LOG #3 
             2014   
          ročno izdelana polst / hand made felt  
         100 x 40 cm
                                                              
                             LOG #3 detajli / details

                              LOG #4
                                2014
                  ročno izdelana polst / hand made felt
                  93cm v dolžino /in lenght                                            različne oblike / varying shapes


                           LOG #4 detalji /details

                               PSYHADELICA  
                                  2014
                    ročno izdelana polst /hand made felt 
                             15 x 15 x 19 cm


WORD /SWORD
2014
ročno izdelana polst , konjske brzde, svilen trak
hand made felt, curb bit, silk ribbon
2 dela / parts 24 x 4 x 7cm
različna skupna širina /varying total width


              POVEZANA STRUKTURA /CONNECTED STRUCTURE
                              2014
               ročno izdelana polst, kovinske sponke 
                   hand made felt , metal links 
       28 polkrogel premera13 cm, različne možnosti postavitve
       28 sphere halves 13 cm in diameter,varying compositions
   


detajli /details
DRUGAČEN SLOVENEC,DRUGAČNA SLOVENKA
 DIFFERENT SLOVENIAN MAN,DIFFERENT SLOVENIAN WOMAN
 zvočno -kiparska instalacija in dogodek sculptural-audio installation and event

28.9. - 30.10.2014

 Avtorji instalacije: Saba Skaberne, Marko Kovačič, Alenka Vidrgar, Aleksandra Saška Gruden  


za potrebe festivala 1. in 3. programa Radia Slovenije na Novem Trgu v Ljubljani
KONS NOVI DOBI IN DRUGAČNI SLOVENIJI:
Srečko Kosovel: KONS-odlomki pesmi
Saška A. Gruden: intervju z avtori skulpture
Slovenski tolkalni orkester STOP: skladba za skulpturo 
  
Comissioned by Radio Slovenia (1.st and 3rd programme), to celebrate their medium and popularize it with the general public.
 place of installation: Novi Trg , Ljubljana 
 Event:KONS (poems by Slovenian poet Srečko Kosovel) to new era and to a different Slovenia, Concert of Slovenian Percussion orchestra STOP, intreview with the authors of the installation by A. S. Gruden 


Instalacija DRUGAČEN SLOVENEC-DRUGAČNA SLOVENKA je bila prvenstveno narejena kot zvočni objekt. Sestavljena iz več planov, ki so na enem koncu, iz določene točke gledišča, privzela obliko moške glave, na drugem koncu pa obilko ženske glave. Moška glava je bila v modro-beli barvi in bolj oglata, ženska glava pa v rdeče-beli kombinaciji in sestavljena iz krogov oz.oblih form.(Barve so bile izbrane  na podlagi barv iz slovenske zastave). Vmes so bili "plani" kot fragmenti, na katerih so bili pritrjeni  različni "insrumenti" iz recikliranih matreialov. Tudi sicer je bila glavnina instalacije iz recikliranega materiala , ki smo ga dobili v delavnicah  RTV Slovenije. Instrumenti iz recikliranih materialov so bili prilagojeni predvsem za tolkalsko rabo : razni lonci in pokrovke, opne, zvonci, škatlje.... Skulptura je bila interaktivna: glazbeniki-tolkalci so med igranjem lahko dobesedno zlezli v skulpturo ali okoli nje..... 

   
DIFFERENT SLOVENIAN MAN-DIFFERENT SLOVENIAN WOMAN installation was predominately made as a sound installation. It was constructed from several "planes"/ layers. From a certain point of view those layers would merge into a man's head and on the other side of the installation into a female head.Man's head-parts were painted in blue-white colours and woman's head-parts were painetd in red-white combination(red, blue and white are colours in Slovenian national flag).The man's head was more angular, while woman's head was constructed from circles and round forms.The "planes" inbetween, were equipped with different instruments made from recycled materials,which we found in the national radio and television studios,  where we worked. The instruments were mainly designed for percussion and drumming like: old pots, lids, boxes, membranes, bells, sticks etc. the musicians could actually enter the sculpture while playing their music...

 Ženska glava, ki začne ob  našem premikanju razpadati / the female head " falling apart"  into layers while we strat moving....
detajli /details