Starejša dela/Old works


Lokomotiva - otroško igralo
Engine- children's playing device
1999
     Postaja  Topolovo mednarodni art festival /
     Stazione Topolo, international art festival, Benečija (Friuli), Italy
     železne cevi, vodovodni fitingi / iron pipes, plumbing fitting units
Evergreen
1998
site specific  postavitev / installation,
ZDSLU  vrt / ZDSLU garden, Ljubljana


Quo Vadis
1997
Groharjeva galerija / Grohar gallery, Škofja Loka, Slovenia
mešana tehnika / mixed media
Zgodba o življenju / A Story About the Life
1995-96
      Site specific postavitev / installation
      mednarodni umetniški  festival INTART, Bohinjsko jezero / 
       international art festival INTART, Bohinj Lake, Slovenia
      baker / copper
     150 x 100 x 50 cm – 2 dela/ parts
Gabri - el1995
električna napeljava / electric- light plant units
1,70 x 3 m
Gorenjski muzej, Kranj / Gorenjska Regional Museum, Kranj
Miha-el / Micha-el
1995
električna napeljava / electric- light plant units
1,70 x 3 m
Gorenjski muzej, Kranj / Gorenjska Regional Museum, Kranj
Metamorfoze / Metamorphosis
1995

zidaki, železne cevi, konopljina preja, fitingi / bricks, iron pipes, hemp fibres, fittings
2 x 1,5 x 3,5 m
Gorenjski muzej, Kranj / Gorenjska Regional Museum, Kranj

Mala metamorfoza / Small Metamorphosis
1995
     železne cevi, fitingi, konopljina preja / iron pipes, fittings, hemp fibres
     150 x 130 cm
     Gorenjski muzej, Kranj / Gorenjska Regional  Museum, Kranj

Pavilion usode / Pavillion of Faith
1995
       železne cevi, fitingi, kokosova preja / iron pipes, fittings, coco fibres
       170 x 170 x 200 cm
       Gorenjski muzej, Kranj / Gorenjska regional museum, KranjKarmen / Carmen 
1988
železo, kovinska mreža / iron, metal mesh

  
Kokonska bomba / Cocoon bomb 
1989
vata, svinec / cotton, lead


Za-kotni orkester / Corner orchestra 
1988
mixed media


Cesta / Road
1986
železo, poliester / iron, poliester
300 x 50 x 40 cm

Ni komentarjev:

Objavite komentar