nedelja, 20. november 2016





       BITJA V NOVEJŠEM SLOVENSKEM KIPARSTVU 

     CREATURES IN RECENT SLOVENIAN SCULPTURE

     (skupinska razstava /group exhibition)

 


Umetnostna galerija Maribor /Maribor Art Gallery

  marec - maj 2016 / March - May 2016

   Galerija lojzeta Spacala Štanjel / Lojze Spacal Gallery Štanjel

  junij - november 2016 / June - November 2016

Gorenjskai Mmuzej, Galerija Prešernovih nagrajencev za lik.umet.KR  

       Gorenjska Museum, Prešeren Award Winner's Gallery Kranj

     Januar - marec 2017 / January - March 2017

 

"Bitja" torej avtorjem odpirajo interpretacije, ki jih je v primeru na resničnost vezanih upodobitev težje doseči, zato ne preseneča,da je velika večina umetnikov svoje modele od resničnosti tako ali drugače ločila.Še eno od poti,ki so jih pri tem ubrali,kažejo pravljično očarljive Bube, kresnice in vsa ta čudovita bitja Sabe Skaberne (1997-2015).Postavitev poudarja zadnji del naslova:bitja( ki na prvi pogled marsikdaj učinkujejo antropomorfno, a niso niti ljudje niti žuželke)letajo nad pokrajno otokov/podstavkov, ki pa jih v ničemer ne omejujejo: bistvena je predvsem dimanika celotne skupine, njeno nenehno, nepojasnljivo gibanje.

 

....Another path taken can be seen in the charming,fairy tale Pupae, Glowworms and all these Wonderful Beings by Saba Skaberne(1997-2015).The layout stresses the final part of the title:Beings(which at first sight often look antropomorphic, but are neither humans nor insects)are flying above a landscape of isles/pedestals, which do not restrict them in any way: what is essential is the dynamics of the entire group,its endless, inexplicable motion. 

iz besedila v katalogu, dr. Leva Menašeja / from the text in the catalogue by Dr. Lev Menaše 

 

Bube,kresince in vsa ta čudovita bitja  / Pupae, Glowworms and all these Wonderful Beings

1997-2015

patinirana  in barvana žgana glina,metalne palice /  painted and patinated terracotta, metall rods

 
      

 


     

Ni komentarjev:

Objavite komentar