četrtek, 10. november 2016


 


RAZTEZANJE KIPARSKIH STRUKTUR

EXPANDING SCULPTURAL STRUCTURES

Mestna galerija Ljubljana 

 Ljubljana Municipal Gallery 

2014

Saba Skaberne (1962) pri svojih kiparskih delih, v zadnjem času, kot material uporablja predvsem polst/ filc, ki se sicer manj uporablja v kiparstvu. Njegova obdelava zahteva potrpežljivost, saj je oblikovanje tega materiala, s katerim želimo doseči določeno strukturo in podobo, izredno  zahteven in dolgotrajen proces. Skozi različne postopke se postopno oblikujejo vsi pomembni segmenti strukturnih in oblikovnih nivojev končne podobe kipov.  Na razstavi umetnica prikazuje serijo del z naslovom Jedrnato (2010–2014), v kateri se posveča predvsem problemu jeder kot nosilcev in izhodišč za podobe oziroma strukture, umeščene in razpotegnjene skozi različne kiparske elemente. Umetnica jedra razvija načrtovano, saj na simbolni ravni prav ta družijo energijo, moč podobe in izhodišče pripovedi. Za poglede jih odpre z razrezi, pri čemer se razpirajo plasti, ki nakazujejo tako načine dela in memoriziranje različnih plasti kot pripovedne nivoje, ki so pomembni z vidika vsebinske razlage. Ti nivoji so največkrat povezani z osebnimi življenjskimi izkušnjami, napolnjenimi s konotacijami na preteklost in slutnjami za prihodnost. Vsebinski del skulptur je pojasnjen z natančnimi naslovi ali z vbodenimi, v volno vpetimi izbranimi besedami, ki so v nekaterih primerih konkretne, v nekaterih pa celo absurdne, asociativne igre. Načrtno ustvarjanje vzorcev je najpogostejše znotraj krožnic, ki so razporejene različno koncentrično ali tako, da pride do večplastnega povezovanja (velikokrat gre za majhne razlike v teksturi, celo mikrokombinacije). Kipi so razprti, razcepljeni, razrezani, razpotegnjeni, razdeljeni, dopolnjeni z drugimi elementi (kovinskimi) ali celo monumentalno sestavljeni v obsežne kompaktne ali bipolarne forme, različno razporejene glede na razstavni prostor. Manjše spremembe teksture, kompozicije ali sistema struktur lahko zelo spremenijo končni izid; avtorica dela na primer spremembe v pritiskanju, stopnji sile, spremembe vpadnega kota ali potez in celo spremembe v minimalizmu uporabljenih materialov ter nekaterih formalnih izpeljav, torej spremembe pri tehničnem procesu, kjer se stikata avtoričin dotik in snovnost ali materialnost skulpture. Njena dela v tem toplem in tipljivem materialu se povezujejo v idejno in strukturno obsežen sistem izpeljav oziroma mreženj, pri čemer postanejo opazni različni ritmi, koti in fragmenti, ki so med seboj raznoliko prepleteni. Prav v postavitvi v prostoru se kombinatorna igra zgoščene volnene materije vizualno raztegne in se razvija v potrpežljivo kompleksnost postopkov dela in navezav na reminiscence osebne izpovedi ter v kritičen odnos do širše družbe. Zdi se, da so ta dela napolnjena z umetnostjo bivanja in sobivanja ter da so približana kritičnemu pogledu na medčloveške in družbene odnose. V določenih segmentih so stopnjevana do bolečine, predvsem pa so osebna prevetritev ter občutljivo prevpraševanje.
Saba Skaberne tako razvija dokaj neobičajen osebnoizpoveden kiparski jezik .

Besedilo:dr. Sarival Sosič

vse fotografije /all photos by: Janez Marolt
 
   
 LOG #1 
2014
ročno izdelana polst / handmade felt
cca 200 x 200cm / approx. 200 x 200 cm                                  LOG #2
                                 2014
                   ročno izdelana polst / hand made felt
                           cca 20 x 35 x 80 cm
           LOG #3 
             2014   
          ročno izdelana polst / hand made felt  
         100 x 40 cm
                                                              
                             LOG #3 detajli / details

                              LOG #4
                                2014
                  ročno izdelana polst / hand made felt
                  93cm v dolžino /in lenght                                            različne oblike / varying shapes


                           LOG #4 detalji /details

                               PSYHADELICA  
                                  2014
                    ročno izdelana polst /hand made felt 
                             15 x 15 x 19 cm


WORD /SWORD
2014
ročno izdelana polst , konjske brzde, svilen trak
hand made felt, curb bit, silk ribbon
2 dela / parts 24 x 4 x 7cm
različna skupna širina /varying total width


              POVEZANA STRUKTURA /CONNECTED STRUCTURE
                              2014
               ročno izdelana polst, kovinske sponke 
                   hand made felt , metal links 
       28 polkrogel premera13 cm, različne možnosti postavitve
       28 sphere halves 13 cm in diameter,varying compositions
   


detajli /details
DRUGAČEN SLOVENEC,DRUGAČNA SLOVENKA
 DIFFERENT SLOVENIAN MAN,DIFFERENT SLOVENIAN WOMAN
 zvočno -kiparska instalacija in dogodek sculptural-audio installation and event

28.9. - 30.10.2014

 Avtorji instalacije: Saba Skaberne, Marko Kovačič, Alenka Vidrgar, Aleksandra Saška Gruden  


za potrebe festivala 1. in 3. programa Radia Slovenije na Novem Trgu v Ljubljani
KONS NOVI DOBI IN DRUGAČNI SLOVENIJI:
Srečko Kosovel: KONS-odlomki pesmi
Saška A. Gruden: intervju z avtori skulpture
Slovenski tolkalni orkester STOP: skladba za skulpturo 
  
Comissioned by Radio Slovenia (1.st and 3rd programme), to celebrate their medium and popularize it with the general public.
 place of installation: Novi Trg , Ljubljana 
 Event:KONS (poems by Slovenian poet Srečko Kosovel) to new era and to a different Slovenia, Concert of Slovenian Percussion orchestra STOP, intreview with the authors of the installation by A. S. Gruden 


Instalacija DRUGAČEN SLOVENEC-DRUGAČNA SLOVENKA je bila prvenstveno narejena kot zvočni objekt. Sestavljena iz več planov, ki so na enem koncu, iz določene točke gledišča, privzela obliko moške glave, na drugem koncu pa obilko ženske glave. Moška glava je bila v modro-beli barvi in bolj oglata, ženska glava pa v rdeče-beli kombinaciji in sestavljena iz krogov oz.oblih form.(Barve so bile izbrane  na podlagi barv iz slovenske zastave). Vmes so bili "plani" kot fragmenti, na katerih so bili pritrjeni  različni "insrumenti" iz recikliranih matreialov. Tudi sicer je bila glavnina instalacije iz recikliranega materiala , ki smo ga dobili v delavnicah  RTV Slovenije. Instrumenti iz recikliranih materialov so bili prilagojeni predvsem za tolkalsko rabo : razni lonci in pokrovke, opne, zvonci, škatlje.... Skulptura je bila interaktivna: glazbeniki-tolkalci so med igranjem lahko dobesedno zlezli v skulpturo ali okoli nje..... 

   
DIFFERENT SLOVENIAN MAN-DIFFERENT SLOVENIAN WOMAN installation was predominately made as a sound installation. It was constructed from several "planes"/ layers. From a certain point of view those layers would merge into a man's head and on the other side of the installation into a female head.Man's head-parts were painted in blue-white colours and woman's head-parts were painetd in red-white combination(red, blue and white are colours in Slovenian national flag).The man's head was more angular, while woman's head was constructed from circles and round forms.The "planes" inbetween, were equipped with different instruments made from recycled materials,which we found in the national radio and television studios,  where we worked. The instruments were mainly designed for percussion and drumming like: old pots, lids, boxes, membranes, bells, sticks etc. the musicians could actually enter the sculpture while playing their music...

 Ženska glava, ki začne ob  našem premikanju razpadati / the female head " falling apart"  into layers while we strat moving....
detajli /details 


 
Ni komentarjev:

Objavite komentar